elektrik doly awtomatiki arka sapak

Gysga düşündiriş:

JBG-40 doly awtomatiki gapyrganyň kesilmegi we parallel sapak togalanýan maşyn täze MCU-ny ýadro dolandyryş bölümi hökmünde kabul edýär, güýçli päsgelçiliklere garşy işleýär. Dolandyryjy LCD duýgur ekrany bilen baglanyşdyrylýar, ähli düzediş funksiýalary LCD sensor ekranynda amala aşyrylyp bilner, Enjam awtomatiki iş ýagdaýyna girenden soň, ekranyň ekrany enjamyň her basgançagynyň iş ýagdaýyny görkezýär.Maşyn elektrik näsazlygy duýgur ekranda gönüden-göni şöhlelendirilip bilner, şonuň üçin näsazlyklary düzetmek has aňsat we amatlydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

JBG-40 doly awtomatiki gapyrganyň kesilmegi we parallel sapak togalanýan maşyn täze MCU-ny ýadro dolandyryş bölümi hökmünde kabul edýär, güýçli päsgelçiliklere garşy işleýär. Dolandyryjy LCD duýgur ekrany bilen baglanyşdyrylýar, ähli düzediş funksiýalary LCD sensor ekranynda amala aşyrylyp bilner, Enjam awtomatiki iş ýagdaýyna girenden soň, ekranyň ekrany enjamyň her basgançagynyň iş ýagdaýyny görkezýär.Maşyn elektrik näsazlygy duýgur ekranda gönüden-göni şöhlelendirilip bilner, şonuň üçin näsazlyklary düzetmek has aňsat we amatlydyr.

arka (3)

arka (4)

Model: JBG-40 Doly awtomatiki
Arka diametri: 16-40mm
Naprýa .eniýe: 3-380v 50hz
Motor güýji: 7.5kw
Iň ýokary sapak uzynlygy: 100mm
Reňk: gyzyl
Agramy: 450KG

Haryt maglumatlary:

1. positionerleşýän disk, ölçegini 16-40mm aralykda erkin sazlamak üçin ulanylyp bilner.
2. Maşyn şol bir modelde sag we çep el sapaklaryny gaýtadan işläp biler.
3.7.5KW ýokary hilli hereketlendiriji, has güýçli, kepillik.
4. LCD duýgur ekran - enjamyň her basgançagynyň iş ýagdaýyny görkezýär.
5. Doly awtomatiki saklaýjy enjamy işletmek aňsat.
6. Pyçagy kesmek üçin özboluşly awtomatiki açylyş we ýapmak mehanizmi.

arka (2)

arka (5) arka (1)

Gaplamak we eltip bermek:

1. Agaç palet taýýarlaň, maşyny agaç paletde goýuň.
2.Kimballary demir sim we polat dyrnaklar bilen agaç palet bilen berkitiň.
3. rainagyş ýa-da çyglylyk sebäpli maşynyň poslamazlygy üçin içerki gaplamak üçin plastik paketleri ulanyň.
4. Agaç gutyny agaç palet bilen berkidiň we aşagyndaky polat dyrnaklar bilen çüýläň.
5. Demir gaýyşlar bilen ygtybarly.
6. edüklenenden soň transport.

Sorag-jogap:

1. Sarp edilýän ätiýaçlyk şaýlary näme?Jogap: rolik, pyçak, eksantrik mil.
2. Motoryň naprýa? Eniýesi näme?
Jogap: maşynyň standart hereketlendirijisi 3-380V-50HZ.3-440V, 220V we ş.m. motor ýasap bileris.
3. Sapagyň spesifikasiýasy näme?
Jogap: rolikleriň spesifikasiýasy metrik, UNC ýa-da BSW.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň