Sowuk ekstruziýa enjamy

 • gurluşyk gurallary göçme elektrik polat çybyk arka sowuk ekstruziýa gysýan möhürleýji maşyn

  gurluşyk gurallary göçme elektrik polat çybyk arka sowuk ekstruziýa gysýan möhürleýji maşyn

  arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn
  Sowuk ekstruziýa baglanyşygy polat barlaryň iki ujuna birikdirilmeli we ýeňiň üstünde goýulmaly, soňra gysgyç gysgyç, plastmassa ýeň deformasiýasy bilen gysylmaly, ikisi mehaniki baglanyşygyň berk baglanyşygyny emele getirmeli.
  Ulanylýan çäk: gurluşyk, demirbeton gurluşygy, ýokary gatly çarçuwaly gurluşyk, adaty awtoulag ýoly,
  tizlikli ýol, adaty demir ýol, ýokary tizlikli demir ýol, tunel, köpri, howa menziliniň gurluşygy, suw joşmasyna garşy bent, seýsmiki zarba garşy bina, deňiz arassalaýjy bent.
  Model
  JYJ-32
  Gyrgyç ululygy
  12-32mm
  Naprýa .eniýe
  3-380v 50hz ýa-da 3-220v 60hz
  Motor güýji
  4.0kw
  Iş basyşy
  63Mpa
  Işleýän duralga
  45mm
  Tankyň göwrümi
  36L
  Agram
  62 kg
  Reňk
  gök

  Üstünlikleri

  1. Durnukly birikme prosesi, amatly gurluşyk, aňsat işlemek.
  2. Bilelikdäki öndürijilik ygtybarly, hilini barlamak we gözegçilik etmek aňsat, arkanyň kebşirleýiş täsirine täsir etmeýär.
  3. Gurluşyk howa täsir etmeýär
  4. Islendik ýerde we ugurda (keseligine, dikligine, dykyz ýa-da diagonal bilen gurşalan) arka bölünmek üçin amatly.
  5. Ekstruziýa enjamlary kiçi göwrümli, ýeňil agramly, çeýe iş, bir adam ekstruziýa arka tarapyna el bilen ýokary we aşak hereket edip biler.
 • arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn

  arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn

  arka sowuk ýasaýjy maşyn gidrawlik ýokary basyşly polat sowuk ekstruziýa maşyn
  Sowuk ekstruziýa baglanyşygy polat barlaryň iki ujuna birikdirilmeli we ýeňiň üstünde goýulmaly, soňra gysgyç gysgyç, plastmassa ýeň deformasiýasy bilen gysylmaly, ikisi mehaniki baglanyşygyň berk baglanyşygyny emele getirmeli.
  Ulanylýan çäk: gurluşyk, demirbeton gurluşygy, ýokary gatly çarçuwaly gurluşyk, adaty awtoulag ýoly,
  tizlikli ýol, adaty demir ýol, ýokary tizlikli demir ýol, tunel, köpri, howa menziliniň gurluşygy, suw joşmasyna garşy bent, seýsmiki zarba garşy bina, deňiz arassalaýjy bent.
  Esasy tehniki parametr aşakdaky ýaly:
  Gyrgyç ululygy: 12-32mm

  Naprýa .eniýe: 3-380V 50HZ
  Motor güýji: 4.0kw
  Iş basyşy: 63Mpa
  Iş urmagy: 45mm
  Tankyň göwrümi: 36L
  Agramy: 62kg

  Üstünlikleri

  1. Durnukly birikme prosesi, amatly gurluşyk, aňsat işlemek.
  2. Bilelikdäki öndürijilik ygtybarly, hilini barlamak we gözegçilik etmek aňsat, arkanyň kebşirleýiş täsirine täsir etmeýär.
  3. Gurluşyk howa täsir etmeýär
  4. Islendik ýerde we ugurda (keseligine, dikligine, dykyz ýa-da diagonal bilen gurşalan) arka bölünmek üçin amatly.
  5. Ekstruziýa enjamlary kiçi göwrümli, ýeňil agramly, çeýe iş, bir adam ekstruziýa arka tarapyna el bilen ýokary we aşak hereket edip biler.
 • Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Zawodyň göni bahasy Rebar Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy Satylýan sowuk ekstruziýa enjamy

  Maşyn parametri:
  Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 3 Faza 380V 50 HZ
  Gyrgyç ölçegi: 12-32mm
  Motor güýji: 4.0KW
  Iş basyşy: 63Mpa
  Iş otagy: 45mm
  Tankyň göwrümi: 36L
  Agramy: 62kg + 39kg
  Sowuk ekstruziýa metbugat maşynynyň aýratynlyklary:

  1. Arka birikdirijiniň sowuk ekstrudirlenen baglanyşyklary, arkany ekstruding ýeňine salmak we plastmassa deformasiýasyny öndürmek we ýeňi gysmak üçin gysgyç gysgyçlaryny ulanmak we bogun emele getirmek üçin beton demiriň ýüzüne berk ýapyşmakdyr.Kebşirleýiş tehnologiýasy bilen deňeşdirilende, bilelikdäki hil durnukly we ygtybarlydyr.Daşky gurşawa täsir etmezlik, howa şertleriniň gurluşygy, bilelikdäki seýsmiki garşylyk, ýadawlygyň çydamlylygy we pes temperatura garşylygy ýaly artykmaçlyklary bar.Yzky birikdiriji ýokary basyşly nasos stansiýasy, ýokary basyşly ýag turbasy, gysgyç gysgyç, galyp we ş.m. ulanylýar.2. Sowuk ekstruziýa metbugat enjamy berk gysylýar, ulanmak aňsat, agramy ýeňil, hereket etmek aňsat, işlemek ýönekeý, basyş gysgyç tizliginde sazlanýar we dürli çylşyrymly şertlerde çeýe ulanylýar.

  Hddb66e1da3814213a0e5de390e6b4686E Hdf53ea41d3b44bdf95e5b1f5ad8cf489v