Biz hakda

Biz kim?

2002-nji ýylda döredilen Baoding Jindi Machinery Co., Ltd, arka birikdirijini, arka ýüplükli maşyn, arka egiriji maşyn, arka kesiji maşyn, arka arkasy egiriji maşyn, gidrawliki gözleg, gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýan hünärmen öndüriji. düzediji we kesiji maşyn we ş.m. Soňky ýyllarda kompaniýamyz gaharlandyryjy birikdiriji, sowuk ýasama birikdiriji, UNC sapak birikdirijisi, 500 derejeli arka birikdiriji, kebşirleýji birikdiriji, altyburçly ýa-da ikiburçly birleşdiriji we ş.m. ýaly birneme ösen birikdirijileri hödürledi. Hytaý Gurluşyk Maşynlary Assosiasiýasynyň garamagyndaky Güýçlendirilen we Öňe sürülýän Maşynlar bölüminiň wise-prezident bölümi.Hytaýyň hil gözegçilik birleşiginiň gurluşyk enjamlary bölüminiň agzasy.Şeýle hem, milli senagat ülňüleri we Hebei welaýatynyň ýerli ülňüleri bolan polat berkidiji barlary mehaniki bölmek üçin JGJ107 we Gurluş armaturasynyň paralel sapak birikdiriji DB13 / T1463-2011 ygtyýarly güýç bölümi.Önümlerimiz içerki meňzeş önümleriň arasynda öňdebaryjy derejä ýetip, welaýat we ministrlik derejesini kesgitledi.

biz hakda (1)
2002-nji ýylda döredilen Baoding Jindi Machinery Co., Ltd.
Her ýyl 10000 dürli maşyn öndürýär
Gat meýdany 45,000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 26,000 inedördül metr.
Önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we etraplara eksport edildi

Näme üçin bizi saýlaýarys?

Güýçli tehniki güýjümiz, ösen önümçilik enjamlarymyz we doly synag serişdeleri bar, öz fiziki we himiýa barlaghanamyz, mehanika laboratoriýasy we metrologiýa barlaghanamyz bar.Biziň kompaniýamyz ISO9001: 2015 halkara hil ulgamy sertifikatyndan geçdi we ygtybarly hil barlagy ulgamyna eýe.Her ýyl 10,000 maşyn toplumy we 50 million arka birikdiriji öndürilýär, olar her ýurtda bar.2006-njy ýylda import we eksport hukugyny alanymyzdan bäri önümlerimiz 50-den gowrak ýurda we etraplara eksport edildi.2011-nji ýylyň oktýabr aýynda önümlerimiz CCTV-de mahabat berýän pudakda ilkinji bolup, “Jindi” markasynyň habardarlygyny we korporatiw abraýyny ep-esli ýokarlandyrdy.Önümlerimiziň hili, hyzmaty, dürlüligi we göwrümi içerki senagatyň başynda durýar.

Biz nirede?

“Jindi Company”, Hebeý welaýatynyň Dingxing etrabynyň senagat toparynda ýerleşýär, meýdany 45 000 inedördül metr we gurluşyk meýdany 26,000 inedördül metr.Pekin, Týanjinin, Baoding şäheri we Siongan täze sebiti, Pekin-Guan Guangzhouou demir ýoly, Pekin-Kunming tizligi we Pekin-Zhuhai tizligi Hytaýyň demirgazygynda we günortasynda hereket edýär.Içerki şäherleşme prosesine gabat gelmek we raýat, senagat, tunel, köpri, gidrawliki gurluşyk meýdanlaryny öz içine alýan gurluşygyň çalt ösmegine uýgunlaşmak üçin arka gapyrganyň gabygyny we ýüp aýlaýjy maşyny, arka birikdirijini, arka kesiji maşyny, arka egilişini yzygiderli ösdürýäris. maşyn, arka arkasy egiriji maşyn we gidrawliki arka düzediji we kesiji maşyn seriýasy.Täze gurluşyk işinde “Jindi Company” öňdebaryjy ruh bilen döwür bilen aýakdaş hereket eder, täze we köne dostlar bilen “BDJD” brendini arka böleklere bölmek we gaýtadan işlemek pudagynda ajaýyp hil, amatly baha we täze önümler bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirer. ýokary hilli hyzmat.