JBG-40K & JBG-40KI modeliniň arasyndaky tapawut

1. Öňki ok örtügi, arka ok örtügi, ýeň ýeňi, eksantrik mil ýaly maşyn bölekleri tapawutlanýar.
2. JBG-40K maşyn kellesi “şol bir diş” rolikini we “dürli galyňlyk” basyş panelini kabul edýär.
JBG-40KI maşyn kellesi “dürli diş” rolikini we “gurşun gyrymsylygyny” kabul edýär
00

Iş wagty: Iýul-18-2022